"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed


 

Bác Ba Phi (st)
Ngu
ồn: vnexpress.net

 
Từ khóa:

dấu nặng, dấu ngã