"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

YOUCAT - SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ

PHẦN I

KINH TIN KÍNH 
(Câu 1 – 165)
 
ĐOẠN II: KITÔ HỮU TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
 
1.  Tại sao đức tin đòi có định nghĩa và cần công thức hóa thành những tín biểu ?

-  Khi diễn tả Đức tin, ta không nói những lời trống rỗng, nhưng là nói một thực tại. Trải qua bao thế kỷ, nội dung đức tin được Hội Thánh công thức hóa trong kinh Tin kính. Qua kinh này, ta có thể chiêm ngắm, suy gẫm, học hỏi, chia sẻ, cử hành và sống thực tại đức tin. [170-174]

–   Không có công thức cố định, nội dung của đức tin sẽ rời rạc. Vì thế Hội Thánh rất chú trọng đến một vài câu mà bản văn chính xác chỉ có được trải qua nhiều khó khăn, cốt để bảo vệ sứ điệp của Chúa Kitô khỏi những hiểu lầm và sai lạc. Các công thức đức tin đặc biệt quan trọng khi được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau mà vẫn không bị thay đổi bản chất. Bởi vì đức tin chung là nền tảng cho sự hiệp nhất của Hội Thánh.

«   Hội Thánh cẩn thận giữ gìn [đức tin và sứ điệp của các tông đồ], dường như Hội Thánh chỉ ở trong một nhà duy nhất; cũng vậy Hội Thánh tin vào các chân lý đó dường như Hội Thánh chỉ có một linh hồn và một trái tim duy nhất; Hội Thánh nhất trí công bố các chân lý, giảng dạy và thông truyền chúng dường như Hội Thánh chỉ có một miệng lưỡi. Thánh Irênê ở Lyon (khoảng 135-202, giáo phụ)

2.   Kinh Tin kính là gì ?

-  Kinh Tin kính là những công thức vắn tắt của đức tin, để các tín hữu có thể cùng nhau tuyên xưng chung một niềm tin. [185-188, 192-197]

–   Thư của Thánh Phaolô đã chứa đựng nhiều công thức vắn tắt. Kinh Tin Kính của các tông đồ mà Hội Thánh ban đầu soạn ra, có giá trị đặc biệt vì được coi là Kinh tóm tắt đức tin của các tông đồ. Còn Kinh Tin Kính của Công đồng Nixêa cũng rất đáng tôn trọng vì được xuất phát từ các Công đồng của Hội Thánh (Công đồng Nixêa 325, Công đồng Công-tan-tinốp 381). Cho đến ngày nay, kinh này là nền chung cho các Kitô hữu Đông cũng như Tây phương.

«   Ước mong Kinh Tin Kính như là tấm gương để bạn soi. Bạn hãy nhìn bạn trong đó: để xem bạn có tin tất cả những gì bạn tuyên bố là bạn tin không. Bạn hãy vui mừng mỗi ngày về đức tin của bạn. Thánh Augustinô

«   Không ai sống một mình, không ai tin một mình. Thiên Chúa nói với ta. Người làm thế để tập họp ta lại. Người thiết lập một cộng đồng là dân Người, là Hội thánh Người. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Hội Thánh là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong trần gian. Basile de Césarée (thế kỷ V, giám mục)


3.  Kinh Tin kính có từ khi nào ?

-  Từ thời Chúa Giêsu, khi Người truyền dạy các môn đệ Rửa tội cho những ai tin. Họ phải công khai tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. (à Ba Ngôi).

–   Nền móng của tất cả việc tuyên xưng đức tin sau này là tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Chúa và Người đã trao cho những ai tin một sứ vụ: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chua Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28,19). Tất cả mọi người tuyên xưng đức tin của Hội Thánh đều là khai triển đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, bắt đầu luôn luôn là tuyên xưng Chúa Cha, Đấng tạo thành trời đất và duy trì cho nó sống. Rồi tiếp theo là Chúa Con, Đấng đã đem sự giải thoát cho thế giới và cho mỗi người chúng ta. Cuối cùng là Chúa Thánh Thần, Đấng là sự hiện diện của Thiên Chúa trong Hội Thánh và trong thế giới.

4.  Kinh Tin kính Các thánh tông đồ dạy gì ?

- Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.(1)
  Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi,(2)
             bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh,(3)
            chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác,(4)
            xuống ngục Tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,(5)
            lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, (6)
            ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.(7)
  Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.(8)
  Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các Thánh thông công.(9)
  Tôi tin phép tha tội.(10)
  Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.(11)
  Tôi tin hằng sống vậy.(12) Amen.

5.  Kinh Tin kính Công đồng Nixêa (Nixêa-Côngtantinốp) dạy gì ?

-  Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
        Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
   Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
         Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời:
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
         Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.
Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha ;
         nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
         Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
         Người đã từ trời xuống thế;
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể  trong lòng Trinh Nữ Maria,
         và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô,
         Người chịu khổ hình và mai táng.
         Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh,
         Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
         và Người sẽ lại đến trong vinh quang,
         để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
         Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
   Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần,
         là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống;
         Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.
Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con;
         Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
   Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
   Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
   Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.