Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2018

Nội dung - Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường niên: Bánh trường sinh - Nội dung mới của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình: “Án tử hình là điều không thể chấp nhận” - ĐTC Phanxicô: Không tôn thờ và phục vụ các thần tượng - Sau 110 năm, các tín hữu Anh lại có thể kiệu Thánh Thể trên đường phố
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2018
Nội dung
 - Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường niên: Bánh trường sinh
 - Nội dung mới của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình: “Án tử hình là điều không thể chấp nhận”
 - ĐTC Phanxicô: Không tôn thờ và phục vụ các thần tượng
 - Sau 110 năm, các tín hữu Anh lại có thể kiệu Thánh Thể trên đường phố

 
      ↓
Tài liệu đính kèm

 
Nguồn: hdgmvietnam.com