Thánh lễ Tạ ơn của 28 Tân Linh Mục tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Hội Dòng Khiết Tâm

Thánh lễ Tạ ơn của 28 Tân Linh Mục tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Hội Dòng Khiết Tâm
Vào lúc 17h00 ngày 06/06/2018, 28 Tân Linh Mục của Giáo Phận cùng với sự đồng hành của Cha Giáo Phêrô, đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục tại Nhà Mẹ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.
Vào lúc 17h00 ngày 06/06/2018, 28 Tân Linh Mục của Giáo Phận
cùng với sự đồng hành của Cha Giáo Phêrô,
đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Linh Mục
tại Nhà Mẹ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. 

 


 

Tác giả bài viết: Ban TTKT