Tin buồn: Bà Cố Nhất Marie Angéline mới qua đời

Tin buồn: Bà Cố Nhất Marie Angéline mới qua đời
Bà Cố Nhất Marie Angéline Nguyễn Thị Thiện, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẳng, là người Mẹ đã sống và đồng hành với đoàn con Khiết Tâm suốt 33 năm khởi đầu của Hội Dòng, đã được Chúa gọi về lúc 09 giờ 00' ngày 01/06/2018.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ kính báo

Bà Cố Nhất Marie Angéline Nguyễn Thị Thiện, thuộc Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẳng,
là người Mẹ đã sống và đồng hành với đoàn con Khiết Tâm suốt 33 năm
từ lúc khởi đầu thành lập của Hội Dòng,
đã được Chúa gọi về lúc 09 giờ 00' ngày 01/06/2018.

 
 

Tác giả bài viết: Ban TTKT