Chúa làm con chia trí!

Chúa làm con chia trí!
Có một ông thày giúp xứ rất nghịch ngợm. Một hôm có bà cụ già đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Bà cụ cầu nguyện rất lâu và xem ra rất sốt sắng. Gặp phải lúc ông thày giúp xứ rảnh rỗi, nên nổi chứng, muốn chọc phá bà cụ
Chúa làm con chia trí!
"Ta là Chúa Giêsu đây, muốn nói chuyện với bà..."

Có một ông thày giúp xứ rất nghịch ngợm. Một hôm có bà cụ già đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ. Bà cụ cầu nguyện rất lâu và xem ra rất sốt sắng. Gặp phải lúc ông thày giúp xứ rảnh rỗi, nên nổi chứng, muốn chọc phá bà cụ. Ông thày nhà ta bèn rón rén đến núp phía sau nhà tạm, rồi lên giọng:

- "Này cụ bà, ta là Giêsu đây, bà hãy nói chuyện với ta một chút"

Bà cụ vẫn tiếp tục cầu nguyện với Đức Mẹ. Ông thày ranh mãnh kia thấy cụ bà không trả lời, đành lặp lại một lần nữa:

- "Ta là Chúa Giêsu đây, muốn nói chuyện với bà..."

Bà cụ vẫn tỉnh bơ chuyện vãn với Đức Mẹ. Ông thày nhà ta tức mình lắm rồi, bèn nói to hơn nữa:

- "Giêsu muốn nói chuyện với bà, bà có nghe không?"

Lúc đó cụ bà mới quay sang phía nhà tạm đáp lại một cách hùng hổ rằng:

- "Con đang nói chuyện với Mẹ của Ngài mà tại sao ….. Ngài lại làm con chia trí quá vậy?"

nguồn: http://vietcatholicsydney.net/vietcatho/news/Thu-Gian-50/