Vòng quanh thế giới với 12 máng cỏ đẹp nhất của các nước

Hungaria, Argentina, Tháp Ngà, Guatemala, Xích đạo, Canada, Tây Ban Nha, Kenya, Trung quốc, Ấn độ, Pêru, Mêhicô
Hungaria, Argentina, Tháp Ngà, Guatemala, Xích đạo, Canada, Tây Ban Nha, Kenya, Trung quốc, Ấn độ, Pêru, Mêhicô
Argentina


Hungaria


Canada


Trung quốc


Tháp Ngà


Xích đạo


Tây Ban Nha

Guatemala


Ấn độ


Kenya


Mehico


Peru


 
Nguồn: phanxico.vn